Apr 21, 2015

Sjösätt din båt i hamnen i vår

Nu är det klart vilka tider under våren som du kan sjösätta din båt i hamnen!

 

Dessa datum gäller:

  • Onsdag 29/4 kl 7-18
  • Söndag 3/5 kl 8-18
  • Lördag 9/5 kl 8-18
  • Söndag 10/5 kl 8-18
  • Onsdag 20/5 kl 8-18

För att komma ner till kajen sker inpassering via grinden norr om Hamnkontoret, på Hamnvägen 2. Du som vill lägga i din båt ansvarar för eget lyft. För sjösättning övriga tider får man söka sig till annan kaj. Norrtälje Segelsällskap har särskilda tider för sin egen sjösättning.

 

Observera!

 

Framtids sjösättningsmöjligheter i hamnen är inte beslutade och kan idag inte lämnas besked om. Redan till hösten kommer arbetsområdet vara för utbrett för att båtupptagning ska kunna ske. Under den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn  får båtägare söka sig till annan kaj för sjösättning och upptagning.

Share This: