Jan 19, 2015

Skelettplanen har vunnit laga kraft

Den 13 januari vann äntligen detaljplanen för Norrtälje Hamn laga kraft. Detta innebär att Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin fortsätter som planerat.

 

 

I april 2014 antogs detaljplanen för hamnen av kommunfullmäktige, den så kallade skelettplanen. Skelettplanen är en detaljplan som ritar ut de övergripande strukturerna för det allmänna området i hamnen, exempelvis kvartersgränser, gator, torg, kaj och parker. Den ligger sedan till grund för de kommande separata detaljplanerna som innehåller bestämmelser om hur kvarteren får användas och bebyggas.

 

När nu skelettplanen vunnit laga kraft är fritt fram att börja förverkliga planerna för Norrtälje Hamn.

 

– Nu är det fortsatt full fart framåt, säger projektledare Roger Gustafsson.

 

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Norrtälje Hamn.

Share This: