Jun 14, 2016

Slättö bygger ett av Europas största massivträ-projekt

Slättö kommer att uppföra 400 hyresrätter i Norrtälje Hamn. Deras förslag är en modern tolkning av Norrtäljes övriga stadskärna, och blir ett av Europas mest omfattande byggprojekt i massivt trä. På öppet hus i Hamnkontoret torsdag den 16 juni mellan 16 och 18 berättar de mer!

 

Norrtälje Hamn - Slättö park

 

Varje kvarter kommer gestaltas på ett varierat sätt, samtidigt som de hänger ihop med varandra. Fasaderna kommer till stor del att vara i trä, och taken kommer vara branta sadeltak med inslag av platta tak. Varje platt tak har en särskild funktion som till exempel odlingsmöjligheter, fördröjning av regnvatten eller takterrasser. Gårdarna kommer öppna sig mot gatorna genom portiker som länkar samman de tre kvarteren.

 

Slättös projekt fokuserar på gestaltning, social hållbarhet och miljö. Närodlingsmöjligheter, bilpool och elbåtar kommer erbjudas de boende som en del av hyresavtalen. bByggstart sker under 2017 med inflyttning löpande under 2018 – 2020.

 

Nyfiken på trähusen? Välkommen på öppet hus i Hamnkontoret den 16 juni mellan klockan 16 och 18!

Share This: