Sep 30, 2015

Snart påbörjar vi andra etappen

I november beräknas andra etappen av byggarbetet i hamnen att påbörjas. Det är den västra delen av hamnen intill Roslagsgatan som påverkas.

 

etapp2

 

Efter arbetet med kajen kommer vi snart att påbörja etapp 2 i projektet Norrtälje Hamn. Arbetet beräknas inledas i november och pågå till och med 2017. Den nya etappen innefattar dels utbyggnad av gator och vatten- och avloppsnätet i det västra området av vår nya stadsdel, samt ombyggnation av en pumpstation.

 

Kortfattat består gatuarbetena bland annat av:
• Grundförstärkning i form av påldäck och kalkcementpelare
• Uppbyggnad av ett nytt gatunät i området
• Sanering och omhändertagande av föroreningar
• Rivning av det gamla VA-systemet samt tillfälliga omledningar under tiden för utbyggnad av nytt vatten- och avloppsnät.

 

Även en pumpstation som ligger i denna västra del av hamnområdet ska byggas om. Stora delar av Norrtälje innerstads avloppsvatten rinner till till denna pumpstation och pumpas därefter vidare till Lindholmens reningsverk. Arbetet innefattar bland annat att man ersätter befintliga pumpar med nya, sätter in ett nytt styrsystem och kompletterar med nya funktioner för mätning och provtagning av vattnet.

 

Delar av om- och utbyggnaderna kan under tiden även medföra vissa trafikstörningar vid Roslagsgatan.

Share This: