Dec 21, 2015

Tävling om Norrtälje Hamns nya bro

Nu går vi ut med en tävling om Norrtälje Hamns nya gång- och cykelbro! Här ger vi några arkitekter chansen att ta fram varsitt förslag på hur bron ska utformas. I juni kommer de att presentera sina idéer.

 

arkitektbidrag-1

 

Bron kommer att bli viktig för Norrtälje Hamn. Den kommer att förbinda samman hamnen med Societetsparken och även göra andra delar av staden mer tillgängliga för alla. Bron blir också en samlings- och utsiktspunkt centralt i hamnen och stärker Norrtäljes position som en stad vid vattnet.

 

Tävlingen genomförs i form av ett så kallat parallellt uppdrag som involverar fyra arkitekter. Uppdraget börjar i februari 2016 och i senare maj kommer företagen att lämna in sina förslag som sedan ska bedömas av en expertgrupp.

 

Broförslagen ska bland annat innehålla ritningar på bron och visa hur den fungerar och passar in i miljön. Vissa förutsättningar är redan givna – till exempel läget, en viss segelfri höjd och inte minst att bron ska vara öppningsbar. Andra viktiga delar för bron är utseende och utsmyckning, som till exempel belysning. Expertgruppen kommer att bedöma förslagen dels utifrån praktisk och ekonomisk genomförbarhet samt gestaltning, men även hur bron knyter an till resten av staden.

 

Syftet med tävlingen är att få fram flera intressanta förslag som motsvarar syftet och målsättningen med en bro i vår nya stadsdel. Det finns däremot inget krav att utse en särskild vinnare. Om något av förslagen har hög genomförbarhet och är extra attraktivt kan det däremot komma att bli underlaget till framtidens bro i Norrtälje Hamn.

Share This: