Oct 01, 2018

Tider för båtupptagning i Norrtälje Hamn

Lördag 13/10 mellan 08:00-16:00 
Lördag 20/10 mellan 08:00-16:00 
Lördag 27/10 mellan 08:00-16:00

 

Infart/utfart från Port Artur gatan via Vegagatan. Passage in och ut genom grind 7, personal finns på plats. Villkor för inpassering fås efter att föranmälan gjorts, vid föranmälan anges namn, adress, telefonnummer och personnummer. Föranmälan görs av båtägare till rickard.zander@norrtalje.se Tel direkt/mobil: 0176-713 06 /073 962 35 75.
Om ingen föranmälan gjorts senast torsdag kl. 21.00 innan aktuellt datum kommer ej heller båtupptagning kunna ske.

 

Båtupptagning sker mot en avgift på 300:-/båt. Båtägare bekostar sina egna lyft. Kan inte båtupptagning ske på ovanstående tider så måste vi hänvisa till andra kajer.

Share This: