Jun 09, 2015

Tung trafik till och från hamnen

Från och med nu kommer trafiken till hamnen att intensifieras, då stora lastbilar kommer att frakta bort massor från ombyggnationen. De kommer att färdas sträckan Västra vägen – Vätövägen – Hamnvägen.

Karta hamntrafik

 

På grund av pågående ombyggnation i hamnen kommer det att ske en ökning av tung trafik till och från hamnområdet framöver. Det handlar om stora lastbilar som kommer att frakta massor från hamnen.

 

Transporterna kommer att köra in i Norrtälje via Vätövägen och Hamnvägen, vilket gäller all byggtrafik som ska till och från hamnen. Vi kommer därför att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med dessa sträckor, för att minimera negativ påverkan på boende och närliggande verksamheter och kontrollera att folk håller hastigheten.

Den intensifierade trafiken innebär att det per dygn kommer att färdas omkring 80 lastbilar in och 80 lastbilar ut från Norrtälje. Majoriteten av denna trafik kommer att äga rum under arbetstid, klockan 7-17.

Share This: