Aug 24, 2016

Två nya byggherrar klara för Norrtälje Hamn  

Nu står det klart att fastighetsbolagen Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Concent AB vunnit markanvisningstävlingen för kvarter 8 respektive kvarter 15 i Norrtälje Hamn. Avtalen omfattar totalt 250 lägenheter och planläggning påbörjas hösten 2016.

 

kvarteren

 

 

Norrtälje Hamn är Norrtälje kommuns största stadsbyggnadsprojekt på många decennier och en stadsdel som kommer att kunna skapa stor attraktionskraft för staden. Efter vårens markanvisningstävling finns nu två vinnande projektförslag som kommer att ha stor betydelse för stadsdelens fortsatta utveckling. I och med dagens presentation har projekt Norrtälje Hamn tecknat avtal med nästan alla byggherrar för två av tre utbyggnadsetapper, vilket ger bra förutsättningar för byggnationer och inflyttningar.

 

– Vi har ställt krav på hållbarhet och spännande gestaltningsförslag och kommunen har haft höga krav på anbudslämnarna. Intresset har varit stort och vi har fått många anbud och det har varit stor konkurrens, säger Roger Gustafsson projektledare för Norrtälje Hamn.

 

kvarter 8 och 15

– Vi ser fram emot att få vara en del av utvecklingen av det här unika läget i Norrtälje Hamn. Här får vi möjlighet är att bygga fina, välplanerade bostäder i en miljö där Wästbyggs tänkande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ger extra mervärden. Till exempel innehåller kvarteret gemensamma takterrasser med odlingsmöjligheter och en trivsam innergård som kommer att utgöra naturliga mötesplatser för de boende. Vi kommer också att implementera vårt egenutvecklade koncept Boaktiva, som på olika sätt uppmuntrar och underlättar gemensamma motionsaktiviteter, säger Mattias Björk, affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

concent

 

Michel Fatehnia, projektledarchef på Concent AB fortsätter: – Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Norrtälje Hamn. Genom att bygga hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner.

 

– Vi välkomnar Wästbygg och Concent till Norrtälje Hamn. Båda aktörerna har visat på nytänkande gestaltning och varit lyhörda för vår vilja att bygga en hållbar stadsdel. Med dessa förslag kommer vi ytterligare ett steg närmare en levande stadsdel för barn, båtar och bad, säger avslutningsvis Ulrika Falk, (S) kommunstyrelsens ordförande.

 

Presstra¦êff Aug 2016-28

Concent AB

Presstra¦êff Aug 2016-29

Wästbygg AB

 

Share This: