Sep 14, 2017

Utlysning av uppdrag om konstverk för Sjötullstorget

Sjotullstorget_stor

Konst och kultur är viktigt för en levande stad. Det första av flera konstprojektet i Norrtälje Hamn har nu startats och en utlysning ”Open Call – Sjötullstorget Norrtälje Hamn” har idag annonserats på konstpool. Det gäller ett konstverk vid Sjötullstorget i den västligaste delen av Norrtälje Hamn, i knutpunkten mot dagens centrala Norrtälje. Konstverket ska fokusera på torgets betydelse i det nya stadsrummet och medverka till att platsen får en egen identitet. Intresserade konstnärer kan på konstpool anmäla intresse för uppdraget. Tre konstnärer kommer att väljas ut och får i ett skissuppdrag ta fram förslag varefter ett verk väljs ut.

 

Länk till utlysningen på konstpool

Share This: