Mar 22, 2017

Välkommen till informationsmöte om sopsugsbyggnad Norrtälje Hamn

Kommunfullmäktige har beslutat om en stationär sopsug för insamling av mat- och hushållsavfall i Norrtälje hamnområdet. Sopsugsbyggnaden planeras att placeras vid befintliga lastgården för Roslagens sjukhus längs med Krukmakaregatan. Utbyggnaden sker inom ramen för gällande detaljplan. För att ni som grannar och berörda fastighetsägare skall få information och möjlighet att ställa frågor bjuds ni in till Norrtälje Hamns projektkontor, gamla färjeterminalen, Hamnvägen 2, onsdagen den 29 mars 2017 kl. 17-18. Kort presentation hålls kl 17.15.

 

Medverkar på denna informationsträff gör Norrtälje kommuns projektledare för sopsug och terminalbyggnad.

 

Med vänlig hälsning

Daina Millers Dalsjö
Projektledare sopsug

 

Joachim Ekelund
Projektledare terminalbyggnad

 

Share This: