Oct 15, 2015

Förslag 5 vinner arkitekttävlingen!

Torsdagen den 15 oktober utsågs förslag nummer 5 av Sydväst landskap och arkitektur AB till vinnare i Norrtälje Hamns arkitekttävling. I samarbete med projektet får de nu möjligheten att vara med och utforma det offentliga rummet i framtidens Norrtälje Hamn.

 

bidrag-5_sida-1_1

 

Det vinnande förslaget använder element från hela skärgårdslandskapet för att förstärka Norrtäljes identitet som porten till Roslagen. Sammanfattningen av juryns motivering lyder:

 

”Förslagets helhetsgrepp är redigt, konsekvent och tydligt – hamnen anknyter till skärgården genom stiliserad natur. Idén håller samman hela hamnområdet och samspelar väl med stadens kvalitéer. Med sin starka idé och kvaliteter i övrigt är förslaget det sammantaget bästa för det fortsatta arbetet med Norrtälje Hamn.”

Läs hela juryns utlåtande här.

 

– Norrtälje Hamn ska utvecklas till en levande stadsdel att trivas i och som lockar besökare att komma tillbaka. Arkitekttävlingen har gett mycket inspiration för hur vi kan utforma det offentliga rummet för att möjliggöra det. Det vinnande förslaget visar på ett bra sätt hur vi kan stärka Norrtälje som skärgårdsstad, där ett mer levande båtliv kommer närmare staden och där staden vänder sig mot vattnet, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S).

 

Känslan av att vara vid och intill vattnet återges genom hamnens alla delar – inte minst genom en tydlig profil med bland annat formade klippor längs hela området. Förslaget har också varit tydligt inriktat på att ge exempel på hur temat barn, båtar och bad kan implementeras i hamnen. Här tar förslaget upp beskrivningar kring multipla badmöjligheter samt betonar en lekfull miljö för barnaktiviteter, arrangemang och festligheter.

 

– Sydväst visar spännande och goda kreativa kunskaper i sitt förslag och vi ser fram emot att ta projektet vidare i utvecklingen tillsammans med dem i den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn”, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn.

 

 

Titta på det vinnande förslaget här!

Share This: