Jun 21, 2016

Vision och utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn

Igår den 20 juni antogs visionen för Norrtälje Hamn i Norrtälje kommuns fullmäktige. Den 1 juni antogs Norrtälje Hamns utbyggnadsstrategi, det viktigaste strategidokumentet för projektet, av samhällsbyggnadsutskottet.

 

Norrtälje Hamns vision utgår från sex övergripande mål;

  1. En utveckling av hela Norrtälje stad
  2. En mötesplats för alla
  3. En vardag av mångfald
  4. En öppen och tillgänglig stadsdel
  5. En vacker skärgårdsstad
  6. En miljö- och resurssmart stadsdel

Visionen i sin helhet kan du läsa här.

 

Norrtälje Hamn-projektets viktigaste strategidokument Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn antogs av Norrtälje kommuns samhällsbyggnadsutskott den 1 juni. Detta dokument beskriver vad Norrtälje Hamn ska bli för stadsdel, vad den ska innehålla, hur den ska fungera och se ut och är en utveckling och konkretisering av visionens ambitioner. Utbyggnadsstrategin är ett levande dokument, och översyn och revideringar kommer att ske vid behov. Läs strategin i sin helhet här.

 

– Det är jättekul att visionen och Utbyggnadsstrategin nu är antagna. De blir ett mycket bra stöd för att kunna genomföra projektets höga ambitioner gällande gestaltning och hållbarhet. Tankarna i vision och strategin har länge genomsyrat projektet men nu blir det ännu tydligare för alla vilken slags stadsdel vi ska skapa, säger Carolina Sahlén, projektledare miljö och hållbarhet i Norrtälje Hamn

Share This: