Aug 21, 2014

Vrakjakt i Norrtälje Hamn

Nu pågår dykningar efter vrak och andra kulturella föremål nere i hamnen i Norrtälje. Dykningarna genomförs för att säkerställa att vi inte bygger bort några kulturskatter som gömmer sig under vattenytan.

 

Trevor, Jens och Patrik från Sjöhistoriska museet leder den marinarkeologiska undersökningen, och under sina dyk har de förutom fiskefällor, cyklar och betongblock hittat tre vrak av det “moderna” slaget (från år 1850 och framåt).

 

Om ett äldre vrak skulle hittas så tas ett träprov som sedan skickas på en dendrokronologisk undersökning för att fastställa när skeppet byggdes. Detta görs genom att jämföra årsringarna i träet med ett register över årsringar som sträcker flera hundra år tillbaka.

 

Den arkeologiska undersökningen i hamnområdet pågår fram till den 22 augusti.

Share This: